ข้อกำหนดการใช้งาน

Microsoft Imagine โครงการแจกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของบริษัท Microsoft สำหรับนักศึกษาภาควิชาสาย STEM (S = Science, T=Technology, E=Engineering, M=Mathematics)

คณะที่สามารถ ใช้งาน Microsoft Imagine ได้มีดังนี้

 • คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • คณะโลจิสติกส์
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • คณะอัญมณี
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

การสมัครเข้าใช้งาน


1. เข้าสู่ระบบ gmail.com โดยใช้บัญชีผู้ใช้ของ @go.buu.ac.th ตัวอย่างเช่น 60XXXXXX@go.buu.ac.th

2. ค้นหาอีเมลที่มีหัวข้อ Burapha University - Computer Center - Microsoft Imagine Premium

3. ทำการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน โดยกดที่ Click here to complete your registration

4. กรอกชื่อนามสกุลและรหัสผ่านที่ต้องการ หากเสร็จแล้วกด Register


ตัวอย่างการสมัครเข้าใช้งาน


ลืมรหัสผ่าน


1. หากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านสามารถเข้าไปรีเซตรหัสผ่านได้ด้วยตัวเอง โดย คลิกที่นี่่ แล้วกดที่ Forgot username or password?

2. กรอกบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการรีเซตรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม Submit

3. อีเมลจะถูกส่งไปยัง Gmail ให้ทำการเข้าสู่ระบบแล้วค้นหาอีเมลที่มีชื่อว่า Burapha University - Computer Center - Microsoft Imagine Premium

4. คลิกที่ Click here to reset your password

5. กรอกบัญชีผู้ใช้และกรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Reset Password


ตัวอย่างรีเซตรหัสผ่าน


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เบอร์โทรศัพท์ 2764 หรือแจ้งปัญหาได้ที่ ccservices.buu.ac.th